Υπηρεσίες

Θέσεις Εργασίας

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Ευκαιρίες καριέρας

Μέσω του site της People for Business, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, είτε απαντώντας σε συγκεκριμένη αγγελία, με βάση την εμπειρία και τα προσόντα σας, είτε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τρέχουσα θέση.

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα της μέχρι σήμερα πορείας σας, ώστε να σας προτείνουμε την καταλληλότερη για εσάς θέση.

Μπορείτε να επισυνάψετε το βιογραφικό σας, συνοδευτική επιστολή, φωτογραφία ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο εσείς πιστεύετε ότι θα μας είναι χρήσιμο.

Μετά την υποβολή του βιογραφικού σας, εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, αμέσως μόλις υπάρξει η κατάλληλη για εσάς προοπτική.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Career Opportunities

Through the PFB site, you have the opportunity to submit your curriculum vitae, either by matching your cv to a specific ad, according to your experience and qualifications, or by simply submitting your cv for general consideration.

In each case, it is important that all required fields are filled in, so that we can effectively assess your skills and professional experience up to date and consult you regarding the appropriate job.

You may attach your cv, cover letter, photo or anything else you believe is relevant to your application.

As soon as there is an appropriate opening, our consultants will contact you.

Thank you in advance for your cooperation.

Διαθέσιμες Θέσεις